A-klinikkasäätiön Muunto-hankkeessa selvitetään kansainvälisten esimerkkien rohkaisemana mahdollisuudet perustaa Suomeen anonyymi, päihdetyöhön integroitu drug checking -ainetunnistuspalvelu. Teemme asiaan liittyvää tutkimusta ja vaikuttamistyötä. Mahdollisuus aineiden tunnistamiseen laboratoriotestillä voi vähentää vaarallisimpien aineiden käyttöä ja leviämistä sekä hillitä haitallisimpia käyttötapoja. Samalla voidaan tavoittaa käyttäjiä ja vähentää haittoja jo varhaisessa vaiheessa. Tämä parantaisi myös ehkäisevän päihdetyön edellytyksiä.

Lisäksi hankkeessa luodaan anonyymejä ja luotettavia sähköisiä palveluita haittojen vähentämiseen Tor-verkkoa hyödyntäen. Tutkimme suomalaista huumeiden nettikauppaa Tor-verkossa sekä koulutamme eri alojen ammattilaisia netin huumekaupasta ja kryptomarkkinoista. 

Ylläpidämme moniammatillista Nopean huumetiedon verkostoa Nopsaa. Verkoston kautta voidaan levittää kiireellistä tietoa uusista ja poikkeavista havainnoista, kuten vaarallisista aineista. Verkostossa myös käydään ajankohtaista keskustelua huumeiden käytön kanssa tekemisissä olevien toimijoiden kesken. 

Muunto-hanke myös etsii, tunnistaa ja seuraa uusia huumeilmiöitä. Kartoitamme uusien käyttökulttuurien ilmenemistä Suomessa ja selvitämme tarvetta kohdennetulle päihdetyölle, joka huomioisi nämä ilmiöt. Vuonna 2017 teimme yhdessä Hivpointin ja Positiiviset ry:n kanssa kartoituksen miesten väliseen seksiin kytkeytyvästä chemsex-käyttökulttuurista

Tiedostamme huumeita käyttävien ihmisten moninaisuuden ja annamme käyttäjille äänen. Tavoitteena on purkaa huumeiden käyttöön liitettyjä syrjäyttäviä mielikuvia ja ihmisten leimaamista. Valtaosa huumeita käyttävistä ihmisistä ei päädy riippuvuuteen, mutta käyttö voi olla monilla muilla tavoin riskialtista. Oikea tieto ja mahdollisuus tukee suojaavat riskeiltä. 

Hankkeen kohderyhminä ovat erityisesti netistä huumeita tilaavat, satunnaiskäyttäjät, kokeilijat, itselääkintäkäyttäjät, bile- ja käyttökulttuurien toimijat sekä eri alojen ammattilaiset.

Muunto-hanke 2016–18 on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama.