Kansainväliseen huumekyselyyn etsitään vastaajia Suomesta
Laajaan kansainväliseen huumekyselyyn, Global Drug Survey’iin, etsitään Suomesta vastaajia, joilla on kokemusta huumeiden käytöstä.
 
Kyselyyn toivotaan vastauksia 31.12.2018 mennessä verkkolomakkeella, jonka täyttäminen kestää 15-60 minuuttia. 
 
Kyselyyn vastataan nimettömästi ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.
 
Global Drug Surveyn avulla kerätään tietoa mm. uusista, käyttöön leviävistä huumeista ja käytön tottumuksista sekä erilaisista käyttökulttuureista. 
 
Kysely toteutetaan vuosittain, ja siihen vastaa jopa yli 100 000 ihmistä eri maista.
 
Tuloksia on odotettavissa ensi kesään mennessä, ja niitä hyödynnetään huumeiden käytön haittoja ehkäisevän ja vähentävän päihdetyön tukena sekä Suomessa että kansainvälisesti.
 
Toivomme tietoa kyselystä levitettävän mahdollisimman laajasti soveltuviin yhteisöihin. Lämmin kiitos avustanne!  
 
Kyselyn toteuttaa itsenäinen tutkimuslaitos GDS, joka tutkimustyön ohessa tarjoaa maksuttomia huumeiden käytön haittojen vähentämisen verkkopalveluita sekä tuottaa asiantuntijatietoa tiedotusvälineille ja viranomaisille.
 
Suomessa Global Drug Survey’n yhteistyökumppanina ovat A-klinikkasäätiön Muunto-hanke ja Humaania päihdepolitiikkaa ry, jotka ovat jälleen yhteistyössä tehneet kyselyn suomennoksen, mikä toivottavasti lisää
suomenkielisten vastaajien määrää!
 
 
Lisätietoa: