Drug checking -analyysipalvelut on toteutettu eri maissa hieman eri tavoin. Joissain maissa käyttäjät kohdataan yöelämässä, joissain maissa erityisissä asiointipisteissä ja joissain maissa on käytössä molemmat. Eroavaisuuksia on myös siinä, mitä aineita analyysipalveluihin tuodaan ja mitä analyysimenetelmiä niiden tutkimiseen käytetään. Muunto-hanke on käynyt paikan päällä tutustumassa Alankomaiden, Espanjan, Ison-Britannian ja Itävallan toimijoihin. Sivuille tulee jokaisen maan mallista lyhyt esittely.

Drug checking –palveluita on seuraavissa Euroopan maissa:

Alankomaat
Belgia
Espanja
Iso-Britannia
Italia
Itävalta
Luxemburg
Portugal
Ranska
Slovenia
Sveitsi
Tanska
Unkari

T.E.D.I - Trans-European Drug Information –verkosto

Alun perin vuosina 2011-2013 toimineen EU-hankkeen (NEWIP) kautta syntynyt eurooppalaisten drug checking –palveluiden verkosto.

EU-hankkeen tuloksena syntyi mm. seuraavia oppaita:
 

TEDI-verkoston suunnitelmissa on mm. luoda drug checking –termille hieman samanlaisen määritelmän kuin Suomessa on terveysneuvontatoiminnalle: Puhtaita pistovälineitä voidaan jakaa monissa paikoissa, mutta oheen täytyy kuulua muitakin palveluita, jotta sitä voisi kutsua terveysneuvontatoiminnaksi. Samoin käyttäjille saattaa olla tarjolla monenlaisia vaihtoehtoja saada analyyttistä tietoa hankkimistaan huumausaineista, mutta vain tietynlaisesta palvelukokonaisuudesta tulisi käyttää termiä drug checking.

Lisäksi TEDI-verkosto on aloittamassa yhteystyötä Euroopan huumeseurantakeskus EMCDDA:n kanssa. EMCDDA tukee TEDI-verkoston yhteistietokannan uusimista ja TEDI-verkosto tekee tietokantaan kuuluvien maiden tuloksista trendiraportteja, joiden tietoja EMCDDA hyödyntää vuosittaisessa Euroopan huumausaineraportissa.