Drug checking -ainetunnistuspalvelut on toteutettu eri maissa hieman eri tavoin. Joissain maissa näytteet analysoidaan paikan päällä klubeilla ja festareilla, joissain maissa palvelu toimii erillisissä asiointipisteissä. Joissain maissa hyödynnetään molempia lähestymistapoja. Palvelua on yhdistetty valvottuihin käyttötiloihin ja muutamassa maassa näytteet on mahdollista lähettää postitse. Eroja on käytetyissä analyysimenetelmissä ja siten myös tuloksen tarkkuudessa ja nopeudessa.  

Muunto-hanke on käynyt paikan päällä tutustumassa Alankomaiden, Espanjan, Ison-Britannian, Itävallan, Slovenian ja Belgian toimijoihin. Sivuille tulee jokaisen maan mallista lyhyt esittely. Eri maiden malleihin voi tutustua myös englanniksi Global review of drug checking services operating in 2017 -palvelukyselytutkimuksen julkaisusta.

Drug checking –palveluita on seuraavissa Euroopan maissa:

Alankomaat
Belgia
Espanja
Iso-Britannia
Italia
Itävalta
Luxemburg
Portugal
Puola
Ranska
Slovenia
Sveitsi
Tanska
Unkari

T.E.D.I - Trans-European Drug Information –verkosto

TEDI-verkosto on eurooppalaisten drug checking -palveluiden verkosto. Verkosto muun muassa ylläpitää tietokantaa, jonka avulla seurataan huumetilanteen muutoksia Euroopassa. Seurantajärjestelmä tuottaa arvokasta tietoa, jonka avulla voidaan edistää terveyttä ja vähentää huumehaittoja. TEDI-verkosto on osa NEW Net -verkostoa (Nightlife Empowerment & Well-being Network). NEW Net kokoaa yhteen toimijoita, joiden tavoitteena on yöelämän hyvinvoinnin parantaminen. 

TEDI-verkosto on aloittamassa yhteystyötä Euroopan huumeseurantakeskus EMCDDA:n kanssa. EMCDDA tukee TEDI-verkoston yhteistietokannan uusimista ja TEDI-verkosto tekee tietokantaan kuuluvien maiden tuloksista trendiraportteja. Näitä tietoja EMCDDA hyödyntää vuosittaisessa Euroopan huumausaineraportissa.

TEDI-verkoston suunnitelmissa on mm. luoda drug checking –termille hieman samanlaisen määritelmän kuin Suomessa on terveysneuvontatoiminnalle: Puhtaita pistovälineitä voidaan jakaa monissa paikoissa, mutta oheen täytyy kuulua muitakin palveluita, jotta sitä voisi kutsua terveysneuvontatoiminnaksi. Samoin käyttäjille saattaa olla tarjolla monenlaisia vaihtoehtoja saada analyyttistä tietoa hankkimistaan huumausaineista, mutta vain tietynlaisesta palvelukokonaisuudesta tulisi käyttää termiä drug checking.

TEDI-verkosto syntyi alun perin vuosina 2011-2013 toimineen EU-hankkeen (NEWIP) kautta. EU-hankkeen tuloksena syntyi mm. seuraavia oppaita: