Muunto-hanke

A-klinikkasäätiön Muunto-hankkeessa selvitetään mahdollisuudet perustaa Suomeen anonyymi, päihdetyöhön integroitu drug checking -ainetunnistuspalvelu. Lisäksi luodaan anonyymejä ja luotettavia sähköisiä palveluita haittojen vähentämiseen Tor-verkkoa hyödyntäen.

Hankkeen kohderyhmiä ovat erityisesti netistä huumeita tilaavat, satunnaiskäyttäjät, kokeilijat, itselääkintäkäyttäjät, bile- ja käyttökulttuurien toimijat sekä eri alojen ammattilaiset.

 


Facebook

Muuttuva päihdeympäristö

Muunto-hanke huomioi uudet huumeilmiöt, käyttökulttuurit sekä huumeita käyttävien ihmisten moninaisuuden.

Uudet huumehaitat ja huumekulttuurit

Ihmiset käyttävät huumeita tietämättä niiden sisältöä. Tuntematon aine, annos, seokset tai epäpuhtaudet voivat aiheuttaa kohtalokkaita seurauksia.

Anonyymi laboratoriopalvelu

Muunto-hankkeessa edistetään päihdekäyttöön aiottujen aineiden anonyymin laboratoriopalvelun tuloa Suomeen. Sen lisäksi, että käyttöä aikovat ihmiset saisivat selville aineidensa sisällön, saataisiin myös yleisesti tietoa liikkeellä olevista aineista.